Kontakt

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi znajduje się we wsi Łaźnie,

Gmina Supraśl, Powiat Białostocki.

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach

Łaźnie 23

16-030 Supraśl

tel.: 85 718 31 44

e-mail: laznieosw@wp.pl

Napisz od nas